Geactualiseerde versie Gedragscode Integriteit Rijk

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurde de Tweede Kamer de geactualiseerde versie van de gedragscode Integriteit sector Rijk. Het is een belangrijk document waarin waarden, normen en gedragsregels vastgelegd zijn. Het document kan tevens gezien worden als een handreiking die vertaald kan worden naar uw eigen organisatie.

Voorbeelden van kernwaarden in de gedragscode zijn:

  • Onpartijdigheid
  • Betrouwbaarheid
  • Zorgvuldigheid
  • Dienstbaarheid en respectvolle bejegening
  • Professionaliteit en morele verantwoordelijkheid

Eind september is de nieuwe gedragscode gepubliceerd op rijksoverheid.nl. U vindt de code inclusief aanbiedingsbrief via deze hyperlink. Voor een aantal onderwerpen gelden de normen en regels uit de code in het bijzonder, zoals voor het aannemen van geschenken en diensten, het aanbesteden van projecten en de omvang met informatie (PIANOo, 2015).

Geef een reactie