Evaluatie Aanbestedingswet 2012

In de Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat binnen twee jaar na inwerkingtreding de effecten van de wet moeten worden onderzocht. Op 8 juli 2015 is de Kamer geïnformeerd over de opzet van de evaluatie, de uitkomsten van de onderzoeken en de maatregelen die het kabinet voornemens is te nemen naar aanleiding van de evaluatie.

De onderstaande onderzoeken zijn uitgevoerd:

Effecten van de Aanbestedingswet 2012 (deelname MBK, uitvoering verschillende voorschriften en ervaringen ondernemers en aanbestededende diensten)

  • Lastenontwikkeling van de Aanbestedingswet 2012
  • Nalevingsmeting 2012 en 2014
  • Aanbestedingsrechtspraak in Nederland 2012 en 2014

Om invulling te geven aan de evaluatiebepaling is onderzoek gedaan naar het effect van de Aanbestedingswet 2012 op de ambities die zijn benoemd in de memorie van toelichting bij de wet: verbeteren van de toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten; uniformeren van de aanbestedingspraktijk; ruimte bieden aan innovatie en duurzaamheid; verlagen van administratieve lasten; verbeteren van de naleving van de aanbestedingsregels. Daarnaast is gekeken naar de ontwikkeling van de rechtspraak.

Wilt u de evaluatie ontvangen? Dat kan, wij sturen het u graag. Voor informatie kunt u een mail sturen aan info@tenderservicesgroup.com.

Bron: PIANOo, 9 juli 2015

Geef een reactie