Drempelwaarden Europese aanbestedingen 2018-2019

De Europese Commissie heeft zich gebogen over de drempelwaarden van 2018 en 2019. Zij stelt deze iedere 2 jaar vast. Wanneer de geraamde waarde van een opdracht gelijk of meer bedraagt dan deze drempelwaarden, dient men in beginsel Europees aan te besteden.

Hieronder treft u de drempelwaarden aan die gelden van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019:

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

 • Werken
  5.548.000,-
 • Leveringen en diensten voor centrale overheid
  144.000,-
 • Leveringen en diensten voor decentrale overheid
  221.000,-
 • Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
  750.000,-
 • Prijsvragen voor centrale overheid
  144.000,-
 • Prijsvragen voor decentrale overheid
  221.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken
  5.548.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken
  221.000,-

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

 • Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken
  5.548.000,-
 • Dienstenconcessies
  5.548.000,-

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

 • Werken
  5.548.000,-
 • Leveringen en diensten
  443.000,-
 • Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
  1.000.000,-

Defensie: Richtlijn 2009/81/EG

 • Werken
  5.548.000,-
 • Leveringen en diensten
  443.000,-

Bron: PIANOo

Geef een reactie