Clustering aanbesteding rijksincasso

Op 3 september jl. heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag bevolen om de aanbesteding betreffende de clustering van de gerechtsdeurwaardersdiensten te staken.

Deze clustering van gerechtsdeurwaarders diensten kwam voort uit een besluit van de Ministerraad in 2012. Er is toen besloten tot een stapsgewijze aanpak van de clustering van rijksincassotaken bij het CJIB. De clustering is toen gestart met de volgende organisaties: UWV, ZIN, RVO.nl, DUO en CAK.

Hierop is in juli 2014 de eerste aanbestedingsprocedure gestart. Deze is echter in december 2014 op initiatief van het CJIB gestaakt na vele bezwaren. Dit omdat er een deugdelijke motivering van de bundeling van zaken ontbrak. In april 2015 is daarop een tweede aanbestedingsprocedure  gestart. Hierop zijn wederom vele bezwaren geuit wat er nu toe heeft geleid dat de voorzieningenrechter op 3 september heeft bevolen de aanbestedingsprocedure af te breken.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Dijkhoff heeft hierover op 16 oktober de Kamer het volgende bericht:

“Naar aanleiding van de uitspraak wordt overwogen welke vervolgstappen kunnen worden gezet. Voor het eind van het jaar zal ik mijn definitieve koers bepalen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat met de clustering een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan een krachtige, kleine dienstverlenende overheid waar zowel burgers, als de overheid de vruchten van plukken. Om die reden zet ik dit traject onverminderd voort.”

Bron: Kamerbrief van 16 oktober 2015

Geef een reactie