Beantwoording Kamervragen over de aanbesteding van mobiele telefonie.

Op 6 juli 2017 bood Minister Plasterk (BZK) de Tweede Kamer zijn antwoorden aan, over de vragen gesteld door de Kamerleden Hijink en Van Raak (beiden SP) rondom de aanbesteding van mobiele telefonie.

Op deze vragen geeft de Minister antwoord:

  1. Wat is uw beleid rondom het opslaan van al dan niet vertrouwelijke gegevens van de Rijksoverheid? Vallen bel gegevens van medewerkers van de Rijksoverheid hieronder?
  2. Kunt u aangeven waar de huidige aanbieder van mobiele telefonie voor de Rijksoverheid gegevens over het belverkeer van medewerkers van de Rijksoverheid opslaat?
  3. Op welke wijze worden eisen gesteld aan de nieuwe aanbieder om te voorkomen dat belgegevens van Rijksmedewerkers onder de USA Freedom Act vallen? Zijn deze eisen vastgelegd in het eisenpakket voor de nieuwe aanbesteding? Zo ja, hoe?
  4. Welke eisen werden in de vorige aanbesteding gesteld aan de opdrachtnemer? Is dit in de nieuwe aanbesteding significant gewijzigd?
  5. Heeft u ontbindingsclausules in de lopende aanbesteding opgenomen voor het geval de dataveiligheid in het gevaar komt? Is de overname van Vodafone door Liberty Global voor u aanleiding geweest hier gebruik van te maken en is uw beleid op enige wijze hierdoor gewijzigd?

Alle antwoorden kunt lezen in deze pdf gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Geef een reactie