Vergoeding Tenderkosten – sigaar uit eigen doos!

Auteur: Mariëlle van der Keur (Directeur van Tender Services Group) De aanbestedingswet wordt aangepast. Om het allemaal nog makkelijker te maken. Met belangstelling heb ik het debat gevolgd op 9 maart waarin Kamerleden hun zorg uitspraken over o.a. de evaluatie

Alcatel termijn, vervaltermijn of opschortingstermijn

Auteur: Paula Janzen (Adviseur bij Tender Services Group) Het is een zonnige februari dag, na veel inspanning, krijgt de inschrijver eindelijk het verlossende woord over de inschrijving op de aanbesteding die hij enkele weken geleden heeft ingediend. Helaas blijkt dat de

Aanbesteden; liever uitbesteden?

Auteur: Klaske de Vries (Vestigingsmanager Tender Services Group – Noord) De aanbestedingsmarkt is volop in beweging en werkt aan professionaliseringsslag. Waar de ene aanbestedende dienst de expert-rol overlaat aan een inschrijver, probeert de andere aanbestedende dienst de inschrijver nog te sturen

Aanbesteding terminus – de tijd dringt

Auteur: Mariëlle van der Keur (Directeur van Tender Services Group) Aanbesteden blijft een hele opdracht, dat weten opdrachtgevers en opdrachtnemers maar al te goed. In aanloop tot een concrete aanbestedingsprocedure is goede voorbereiding vereist. En dat kost tijd. Maar wat

Kringloop van aanbesteden

Auteur: Mathijs Gerards (sales coördinator bij Tender Services Group) Over de ‘kringloop van aanbesteden’ en over het ‘aanbesteden van kringloop’ sprak Mathijs Gerards, adviseur bij  Tender Services Group, tijdens de jaarlijkse ledendag van de Branchevereniging voor Kringloopbedrijven Nederland begin december

Clusteren of splitsen

Auteur: Sanne de Jong (adviseur bij Tender Services Group) Wanneer een aanbesteding in de markt wordt gezet, moet de aanbestedende dienst een afweging maken tussen wel of niet splitsen of clusteren van de opdracht. Op beide staat een verbod, indien