Alcatel termijn, vervaltermijn of opschortingstermijn

Auteur: Paula Janzen (Adviseur bij Tender Services Group)

Het is een zonnige februari dag, na veel inspanning, krijgt de inschrijver eindelijk het verlossende woord over de inschrijving op de aanbesteding die hij enkele weken geleden heeft ingediend. Helaas blijkt dat de aanbestedende dienst niet voornemens is om aan de inschrijver te gunnen. De motivering van de afwijzing volgt en dan blijkt dat hij het er totaal niet mee eens is.

Wat nu? Na veel wikken en wegen besluit de inschrijver om toch een dagvaarding uit te doen. Maar is hij nog wel op tijd?

Een veel gestelde vraag in onze praktijk is: Binnen welke termijn moet ik een procedure opstarten? De Alcateltermijn houdt in dat de aanbestedende dienst na 20 dagen tot gunning over zal gaan als er geen bezwaren zijn ontvangen.

Onlangs is hierover een interessante rechtszaak gepubliceerd.

De rechtbank Overijssel deed op 12 februari uitspraak in de zaak van Aebi Schmidt tegen de gemeente Oldenzaal.[1] De gemeente Oldenzaal heeft een aanbesteding gehouden voor de aanschaf van een veegmachine. Aebi Schmidt was één van de inschrijvers. Op 18 december heeft de gemeente medegedeeld voornemens te zijn de opdracht niet te gunnen aan Aebi Schmidt, maar aan Terberg Matec Nederland B.V.

Hierop volgend ging de Alcateltermijn van 20 dagen lopen. Dit betekende dat Aebi Schmidt de dagvaarding op 7 januari had moeten laten betekenen en zij heeft dit uiteindelijk pas op 11 januari gedaan.

Zoals verwacht is de uitspraak van de rechter dan ook dat de vorderingen van Aebi Schmidt worden afgewezen. Interessant aan deze zaak is dat de rechter duidelijk aangeeft dat de inschrijver proactief moet handelen en dat er sprake is van een vervaltermijn en geen opschortingstermijn.

Dus ondanks dat Aebi Schmidt wel contact heeft gehad over de voorgenomen gunning met de gemeente had zij haar bezwaren officieel moeten maken.

Belangrijke les voor inschrijvers is dan dus ook houd altijd de Alcateltermijn van 20 dagen aan. Bij twijfel altijd officieel vragen om opschorting van deze termijn!

[1] Rechtbank Overijssel,  Zaaknummer C/08/181174 / KG ZA 16-7, 12-02-2016

Geef een reactie