Commissie van Aanbestedingsexperts

Aanwinst voor Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts is gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012, op 1 april 2013, van start gegaan. In overleg met de Commissie is geconstateerd dat het aantal klachten dat ter behandeling bij de Commissie is ingediend, in 2014 aanmerkelijk is toegenomen en dat uitbreiding van de capaciteit van de Commissie noodzakelijk is. In dat verband is per 1 april 2015 de heer mr.drs. Tsong Ho Chen als derde lid aan de Commissie toegevoegd.

Bron: Rijksoverheid, 1 april 2015

Geef een reactie