Aanpassing in Gids Proportionaliteit

Minister Plasterk maakte recentelijk de afspraken, die de controleerbaarheid van de aanbestedingen moeten verbeteren, bekend. Dit afsprakenpakket is eind 2016 tot stand gekomen samen met het ministerie van EZ, de Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk.

Een van de afspraken is dat kleine opdrachten voor leveringen en diensten tot € 50.000 in beginsel onderhands kunnen worden gegund. Vanaf dit bedrag dient een meervoudige onderhandse procedure te worden doorlopen. Dit is een aanpassing in de Gids Proportionaliteit.

Op aanbestedingscafe.nl schrijft Nancy van Bemmel dat deze beoogde wijziging prangende vragen oproept, maar wat vooral opvalt is dat de onlangs opgerichte Adviescommissie Gids Proportionaliteit niet (officieel) is geraadpleegd.

Wilt u weten wat hieraan vooraf ging, ga naar het artikel op aanbestedingscafe.

Bron: Aanbestedingscafe.

Geef een reactie