e-Sens

Verbinden Europese aanbestedingsplatforms

Diverse Europese aanbestedingsplatforms zijn voornemens om één digitale uitwisseltaal af te spreken waarmee de mogelijkheid wordt gecreëerd om de publicatiekanalen met elkaar te verbinden. Het project (genaamd eTendering) heeft betrekking op circa 300 websites waar aanbestedingen op worden gepubliceerd en vergeven. De Tender Electronic Daily zal als centraal punt fungeren.

Inmiddels is het, in een testomgeving, gelukt om aankondigingen uit te wisselen tussen verschillende lidstaten. Ook is succesvol getest met communicatie over en weer tussen verschillende platformen. De volgende stap is om de intensiteit, diversiteit en complexiteit van het berichtenverkeer op te voeren. Op die manier kan getest worden of de ICT infrastructuur voldoet aan de eisen.

Op dit moment loopt de pilot eTendering. Deze pilot is onderdeel van het Europese project e-SENS (Electronic Simple European Networked Services). e-SENS helpt bij het afbreken van digitale grenzen tussen Europese overheidsdiensten, met als doel om grensoverschrijdende mogelijkheden van Europese aanbestedingen te verbeteren.

De Nederlandse vertegenwoordiging wordt gefaciliteerd vanuit PIANOo, de verantwoordelijke personen zijn Kornelis Drijfhout, Chander Khoenkhoen en Jan de Graaf.

Bron: TenderNed, juni 2015

 

Geef een reactie