Periodieke rapportage

Aanbesteden; liever uitbesteden?

Auteur: Klaske de Vries (Vestigingsmanager Tender Services Group – Noord)

De aanbestedingsmarkt is volop in beweging en werkt aan professionaliseringsslag. Waar de ene aanbestedende dienst de expert-rol overlaat aan een inschrijver, probeert de andere aanbestedende dienst de inschrijver nog te sturen met een uitgebreid pakket van eisen. De ene gemeente houdt nog sterk vast aan een manier van inkopen, zoals zij dat altijd heeft gedaan. Terwijl andere gemeenten al nadenken over bijvoorbeeld de toekomstige mogelijkheden voor innovatiepartnerschappen met het oog op de Europese Richtlijnen. Hoe zorg je er als bedrijf voor dat je zicht houdt op de veranderingen in de markt en ook in de toekomst succesvol kan inschrijven op aanbestedingen?

Al meer dan tien jaar begeleiden wij actief inschrijvers bij de offertetrajecten en voorzien wij partijen van advies. Inmiddels herkennen we een aantal trends in de aanbestedingswereld en zien we ook verschillen per branche. Een adviseur van Tender Services Group kan goed inschatten wat het aantal inschrijvers zal zijn op een aanbesteding. Zo is er bij aanbestedingen op bijvoorbeeld het gebied van ICT, uitzenden en communicatie, vaak sprake van een groot aantal inschrijvers. Terwijl in andere markten slechts een aantal partijen domineren. Bovendien is er per branche vaak sprake van een piekmoment. Denk aan de aanbestedingen binnen de zorg of de aanbestedingen rondom de inhuur van personeel. In april dienen de Europese Richtlijnen te zijn geïmplementeerd in de Nederlandse Wetgeving. Dit heeft gevolgen voor het onderhands aanbesteden op het gebied van inhuur personeel. Het is dan ook goed mogelijk dat de aanbestedingen rondom inhuur van personeel nog voor april onderhands in de markt worden gezet.

Onze adviseurs analyseren de markt en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen op de aanbestedingsmarkt. Kortom, niet alleen begeleiding bij concrete aanbestedingen, maar wij zijn een echte strategisch sparringpartner.

Geef een reactie