Aanbesteden in het sociale domein, hoe werkt dat?

Er is veel onduidelijkheid over het al dan niet verplicht aanbesteden in het sociaal domein. Gemeenten hebben bij het organiseren van voorzieningen in het sociaal domein de keuze uit 4 mogelijkheden: inbesteden, subsidie, overheidsopdracht en open house. Er is geen verplichting tot aanbesteden van zorg in het sociaal domein.

Het is aan de gemeente hoe zij haar opdrachtgeverschap invult en of ze daarbij kiest voor inbesteden, subsidie, overheidsopdracht of open house. Om de gemeenten hierbij te helpen heeft PIANOo de mogelijkheden op een rij gezet.

Dossier Sociaal Domein: toelichting op de vier mogelijkheden

Er verscheen een artikel in de NRC waarin gemeente Rotterdam verzoekt om te stoppen met de verplichte Europese openbare aanbesteding van zorg in het sociaal domein. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties kreeg het verzoek aan te geven in hoeverre en waar openbare aanbesteding in het sociale domein wel of niet verplicht is.

Bron: PIANOo

 

Geef een reactie