69% van openbare aanbestedingen volledig digitaal

De aanbestedingscijfers van TenderNed over 2015 bevestigen de trend van digitaal aanbesteden. De meeste recente cijfers over 2015 bevestigen dat de Nederlandse overheid klaar is voor digitaal aanbesteden. Ook het aantal digitale inschrijvingen door ondernemers neemt fors toe. 

Digitale openbare aanbestedingen
Van alle 5.396 openbaar aangekondigde aanbestedingen in 2015, werd 69% volledig digitaal aanbesteed. 34% van deze aanbestedingen verliep volledig digitaal via TenderNed, 35% via de andere systemen. Bij 31% van de aanbestedingen moet de inschrijving nog op papier worden ingediend. Op 1 juli 2017 moet dit laatste percentage naar 0 zijn teruggebracht, omdat vanaf dan alle Europees openbare aanbestedingen digitaal moeten verlopen. Dit vraagt dus nog een behoorlijke inspanning van de overwegend kleinere aanbestedende diensten, die het betreft.

Toename digitale procedures in TenderNed
Via TenderNed werden in 2015 exact 4.000 volledig digitale procedures gestart. 46% hiervan betrof openbare procedures, 54% verliep via een onderhandse procedures. Het aantal volledig digitale procedures in TenderNed vertoont nog steeds een groei (37,5%), al is de groei niet zo explosief als in 2014 (137%).

50% meer digitale inschrijvingen
Het aantal digitale inschrijvingen en aanmeldingen via TenderNed groeide in 2015 harder dan het aantal digitale aanbestedingen. Kortom, meer concurrentie. Ondernemers dienden 22.876 aanmeldingen/inschrijvingen in via TenderNed, een toename van bijna 50% ten opzichte van 2014.

Bron: Pianoo & TenderNed

Geef een reactie