Aanbesteding raamovereenkomsten inkoop specialistisch jeugdhulp

De VNG is van plan in de tweede helft van mei 2017 een aanbesteding te starten om te komen tot de landelijke raamovereenkomsten specialistische jeugdhulp voor 2019-2020. De huidige raamovereenkomst eindigen op 31 december 2018. De VNG informeert deelnemers dat

Onderzoek functioneel specificeren vs technisch specificeren

Woensdag 19 april 2017 heeft PIANOo een aftrap gemaakt voor een onderzoek naar functioneel specificeren door de overheid. Functioneel specificeren biedt meer ruimte voor innovaties en zorgt voor slimmere, betere en duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Aanbestede diensten geven toch