Tolktarieven martkconform, of niet?

Op 6 mei jongstleden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een formele reactie verstrekt op de eerdere berichtgeving omtrent de tarieven bij tolken en vertalers. De aanleiding voor dit bericht is de tarieefsverlaging voor tolken door het ‘Tolk- en